Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe

Molimo pažljivo pročitajte naše uvjete i odredbe (od 1. rujna 2012.) prije upotrebe, jer se oni primjenjuju na sve transakcije, kako prilikom izravne upotrebe www.bellcom-hrvatska.com, tako i prilikom korištenja svih poddomena i kod korištenja drugih web stranica (poveznice).

Bellcom Services. Hubstrasse. 101 CH-9500 Wil SG. E-Mail: info@bellcom-hrvatska.com Web: www.bellcom-hrvatska.com

Idite na početnu stranicu da biste vidjeli naknade. Pošaljite nam svoje žalbe ili pitanja na info@bellcom-hrvatska.com.

I. Uvjeti

§ 1. Platforma

Web stranica Bellcom Services platforma je na kojoj registrirani članovi mogu oglašavati usluge i raditi ili ih stavljati na dražbu, pod uvjetom da ne krše zakonske propise ili opće uvjete. Bellcom-hrvatska.com nije dužan provjeravati. Ako bellcom-hrvatska.com otkrije bilo kakve zakonske povrede, zadržava pravo da obavijesti nadležna tijela. Sama tvrtka Bellcom-hrvatska.com samo je agent i ni na koji način ne postaje ugovorni partner.

§ 2. Registracija ugovornog partnera

1. Privatni ili komercijalni klijenti prvo se registriraju kao članovi bellcom-hrvatska.com i dobivaju članski račun. Registracijom prihvaćate ove opće uvjete. Registracijom se zaključuje ugovor o korištenju web stranice između bellcom-hrvatska.com i člana. Registracije prihvaćaju samo fizičke osobe punoljetne ili pravne osobe prema domaćem i stranom zakonu. Bellcom-hrvatska.com može zatražiti dokaz o odgovarajućem upisu u registar pravnih osoba. Unesite svoje puno ime, poštansku adresu, telefonski broj i valjanu e-adresu. Adresa e-pošte nije dovoljna kao ime.

2. Dobavljači imaju pravo prihvatiti odgovarajuće poslove i predati odgovarajuće ponude samo ako je za ovo područje izdana registracija tvrtke ili ako je na zahtjev bellcom-hrvatska.com dostupan telefon ili faks za provjeru dobavljača.

3. Pri registraciji, klijent/poslodavac ili tvrtka/obrtnik bira ime i lozinku člana koji još nije dodijeljen. Ime člana ne smije se sastojati od adrese e-pošte, internetske adrese ili registrirane tvrtke i zaštitnog znaka, osim ako ne postoji odobrenje za upotrebu takvog zaštitnog znaka. UnderTool.de zadržava pravo zatražiti dokaz o ovlaštenju za upotrebu određenog imena tvrtke u slučaju sumnje.

4. Bellcom-hrvatska.com zadržava pravo isključiti člana iz sudjelovanja na platformi u slučaju takvih kršenja bilo nakon prethodnog upozorenja ili u slučaju očiglednih kršenja – bez upozorenja. Bellcom-hrvatska.com obvezuje se da neće ni na koji način od članova tražiti lozinke i da će lozinke i druge podatke predavati ovlaštenim agencijama samo ako je to potrebno.

§ 3. Osnove ugovora o licenciranju

Bellcom-hrvatska.com obvezan je učiniti platformu dostupnom za upotrebu samo ako je to dopušteno provjerom podataka, procjenom i plaćanjem. Privremena funkcionalna ograničenja ne daju vam pravo na zahtjev za naknadu štete, smanjenje troškova ili obradu ili naknadu naknade i ostalih troškova. To se također odnosi na privremeno ograničenje dostupnosti poslužitelja zbog potrebnih radova na održavanju ili u slučaju nestanka struje ili kvara mreže za koje bellcom-hrvatska.com nije odgovoran.

§ 4. Naknade

Naknade, koje se mogu naći u informacijama o naknadama na našoj web stranici, snosi korisnik. Naknade se naplaćuju po računu, račun se šalje elektroničkim putem na ispis. Bellcom-hrvatska.com ne preuzima odgovornost za bilo kakve troškove nastale onima koji sudjeluju u dražbi. Prijevremeni prekid dražbe mora se prijaviti e-poštom na info@bellcom-hrvatska.com i dražba se u tu svrhu ne smije krivotvoriti.

§ 5. Blokiranje, opoziv, raskid

U slučaju kršenja zakonskih odredbi, prava trećih strana, ovih uvjeta ili ako postoji posebna sumnja u pokušaj kaznenog djela, bellcom-hrvatska.com zadržava pravo privremenog ili trajnog blokiranja članova. Završni blok javlja se u slučaju ponovljenih negativnih pregleda 5 ili više stavki, ako se koriste netočne ili nepotpune adrese, u slučaju nedopustive upotrebe korisničkog računa ili zlouporabe odgovarajućih usluga ili zlouporabe funkcije “Messagebox” kao zahtjeva za zatvaranje izravna transakcija za zaobilaženje bellcom-hrvatska.com. Član koji ima više članskih računa također može biti blokiran s ove platforme. Član može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga putem info@bellcom-hrvatska.com ili samog bellcom-hrvatska.com, ali ne i tijekom ugovora s drugim članom bellcom-hrvatska.com koji još nije dovršen.

Otkazni rok za članove je uvijek 11 mjeseci nakon registracije, e-poštom ili u pisanom obliku. U suprotnom, ugovor između člana i bellcom-hrvatska.com automatski će se produžiti.

§ 6. Komentari

Članovi su uzajamno dužni osigurati točnost podataka danih tijekom sklapanja ugovora. U tu svrhu Bellcom-hrvatska.com postavlja sustav ocjenjivanja koji ocjenjuje pouzdanost ostalih članova. Dopuštene su samo ocjene povezane s upotrebom platforme bellcom-hrvatska.com. Pogrešne procjene opravdavaju trenutnu trajnu zabranu. Komentari moraju biti činjenični. Nedosljedne ocjene opravdavaju privremenu i, u konačnici, trajnu zabranu. Komentari koji nisu izravno povezani s izvršenjem ugovora su zabranjeni. U slučaju netočne procjene, članovi izričito zadržavaju pravo na spor prema privatnom pravu. Bellcom-hrvatska.com ne provjerava izričito ocjene.

§ 7. Zabranjeni računi

I klijentima i tvrtkama/obrtnicima zabranjeno je pružanje usluga putem platforme koja krši zakonske propise ili moral, a to se može učiniti bez potrebnog odobrenja javnog prava u odnosu na člana. Bellcom-hrvatska.com ne provjerava poštivanje javnih, socijalnih i financijskih zakona. Za ugovor je odgovoran ugovorni partner. Korištenje platforme bellcom-hrvatska.com za oglašavanje bilo koje vrste je zabranjeno. Svaki član odgovoran je za poštivanje propisa o naknadama, ako predviđaju minimalne iznose. Nepoštivanje takvih naknada može rezultirati zabranom u bilo kojem trenutku. Bellcom-hrvatska.com nema obvezu praćenja ili revizije u tom pogledu.

§ 8. Razmjena podataka

Kada se ugovor zaključi između dva člana, bellcom-hrvatska.com pruža informacije potrebne za uspostavljanje kontakta, ali ne preuzima odgovornost za netočne, nepotpune informacije, tiskarske pogreške, slučajno duplicirane ili pogrešno postavljene poslove. U tom pogledu član snosi isključivu odgovornost. Ponuđena cijena je konačna cijena koja uključuje odgovarajući zakonski porez na dodanu vrijednost. Članovima je zabranjeno prosljeđivanje podataka relevantnog ugovornog partnera, bez obzira na motiv ili svrhu, osim ako ugovorni partner ne da prethodnu pisanu suglasnost za prijenos podataka.

II. Zaključivanje ugovora

§ 1. Zaključivanje ugovora za mrežne aukcije

Kada se odabere najbolja ponuda, između ponuditelja i naručitelja zaključuje se ugovor, pri čemu ponuđač koji ima najbolju ponudu u razdoblju nadmetanja postaje ugovorni partner. Pravno obvezujući ugovor sklapa se samo između članova, a ne putem ili sa bellcom-hrvatska.com.

III. Odgovornost

§ 1. Naknada štete

Član isključuje bellcom-hrvatska.com iz svih zahtjeva koje drugi članovi ili treće strane mogu podnijeti protiv bellcom-hrvatska.com zbog mogućih kršenja zakona, kako u pogledu izdanih naloga, njihovog sadržaja, prezentacije i odgovarajuće procjene. Ako je od bellcom-hrvatska.com i dalje potrebno platiti štetu, član će interno podnijeti sve zahtjeve za naknadu štete, uključujući troškove potrebnih pravnih postupaka za sva ovlaštena tijela.
Za članove bellcom-hrvatska.com odgovoran je samo za štetu u slučaju namjernog ili grubog nemara, pri čemu se svaka pogreška zaposlenika ili partnera može pripisati bellcom-hrvatska.com samo u ovoj mjeri. Inače, ne postoji odgovornost za izravnu, neizravnu štetu, posebno ne za izgubljenu dobit ili druge troškove. U odnosu na poduzetnike, bellcom-hrvatska.com također odgovara samo za štetu koja je obično predvidiva prilikom sklapanja ugovora. To se radi bez obzira na pravni status člana.

§ 2 Mjesto nadležnosti

Koliko je dozvoljeno, kanton St. Gallen je dogovoren kao mjesto nadležnosti.

§ 3. Komunikacija

Izjave između članova i bellcom-hrvatska.com obično se daju elektroničkim putem, e-poštom. Dopušten je pisani obrazac, pri čemu član mora ažurirati poštansku adresu i e-adresu člana.

Pin It on Pinterest

Treba li vam usluga, izvođenje radova?
Besplatno ispunite naš jednostavni obrazac i tvrtke/obrtnici registrirani kod Bellcoma automatski će dobiti zahtjev za novom uslugom.
Besplatno se registrirajte i objavite potrebnu uslugu

Kao tvrtka/obrtnik neprestano morate tražiti nove klijente i poslove. S Bellcomom vam je ovo puno lakše. Registrirajte se i uskoro ćete dobiti nove zahtjeve iz svoje regije ili iz cijele Hrvatske
Besplatna registracija za tvrtke/obrtnike

Ako ste već registrirani na Bellcom-hrvatska.com, prijavite se klikom na gumb ispod
Login